Masnach Mewnforio ac Allforio Wal Fawr SanHe Co, Ltd.

Profiad Gweithgynhyrchu 8 Mlynedd

Cymhwyso PVC

PVC yw'r thermoplastig pwrpas cyffredinol cynharaf ac mae ganddo ystod eang o gymwysiadau. Ar hyn o bryd, hwn yw'r ail fath mwyaf o gynnyrch plastig yn ail yn unig i polyethylen dwysedd isel.

Gellir rhannu cynhyrchion yn gynhyrchion caled a chynhyrchion meddal:

Y cymhwysiad mwyaf o gynhyrchion caled yw pibellau a ffitiadau, a phrif ddefnyddiau eraill yw paneli wal, parwydydd, drysau a ffenestri, deunyddiau pecynnu, ac ati.

Defnyddir cynhyrchion meddal yn bennaf ar gyfer ffilmiau, cynfasau, gwifrau a cheblau, deunyddiau lloriau, lledr synthetig, ac ati.

Beth yw pwrpas PVC?
Mae amrywiaeth cymwysiadau PVC yn herio'r dychymyg. Mewn bywyd bob dydd, maen nhw o'n cwmpas ni i gyd: proffiliau adeiladu, dyfeisiau meddygol, pilenni toi, cardiau credyd, teganau plant, a phibellau ar gyfer dŵr a nwy. Ychydig o ddeunyddiau eraill sydd mor amlbwrpas neu'n gallu cyflawni manylebau mor heriol. Yn y modd hwn, mae PVC yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd, gan sicrhau bod posibiliadau newydd ar gael bob dydd.
Pam defnyddio PVC?
Yn syml oherwydd bod cynhyrchion PVC yn gwneud bywyd yn fwy diogel, yn dod â chysur a llawenydd, ac yn helpu i warchod adnoddau naturiol a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Ac, oherwydd cymhareb cost-perfformiad rhagorol, mae PVC yn caniatáu i bobl o bob lefel incwm gael mynediad i'w gynhyrchion.
Sut mae PVC yn cyfrannu at fyd mwy diogel?
Mae yna lawer o resymau pam mae PVC a diogelwch yn gysylltiedig. Oherwydd priodweddau technegol heb eu hail, PVC yw'r deunydd a ddefnyddir fwyaf ar gyfer dyfeisiau meddygol trosglwyddadwy achub bywyd. Er enghraifft, nid yw tiwbiau meddygol PVC yn cincio nac yn torri, ac mae'n hawdd ei sterileiddio. Oherwydd ymwrthedd tân PVC, mae gwifren a cheblau sydd wedi'u gorchuddio â PVC yn atal damweiniau trydanol a allai fod yn angheuol. Ar ben hynny, mae PVC yn ddeunydd cryf. Yn cael ei ddefnyddio mewn cydrannau ceir, mae PVC yn helpu i leihau'r risg o anafiadau rhag ofn damweiniau.
Sut mae PVC yn cyfrannu at fyd mwy diogel?
Mae yna lawer o resymau pam mae PVC a diogelwch yn gysylltiedig. Oherwydd priodweddau technegol heb eu hail, PVC yw'r deunydd a ddefnyddir fwyaf ar gyfer dyfeisiau meddygol trosglwyddadwy achub bywyd. Er enghraifft, nid yw tiwbiau meddygol PVC yn cincio nac yn torri, ac mae'n hawdd ei sterileiddio. Oherwydd ymwrthedd tân PVC, mae gwifren a cheblau sydd wedi'u gorchuddio â PVC yn atal damweiniau trydanol a allai fod yn angheuol. Ar ben hynny, mae PVC yn ddeunydd cryf. Yn cael ei ddefnyddio mewn cydrannau ceir, mae PVC yn helpu i leihau'r risg o anafiadau rhag ofn damweiniau.


Amser post: Chwefror-02-2021