Masnach Mewnforio ac Allforio Wal Fawr SanHe Co, Ltd.

Profiad Gweithgynhyrchu 8 Mlynedd

Beth yw clorid polyvinyl (PVC), a Beth yw ei ddefnydd?

Clorid Polyvinyl (PVC) yw un o'r polymerau thermoplastig a ddefnyddir amlaf yn y byd (wrth ymyl dim ond ychydig o blastigau a ddefnyddir yn ehangach fel PET a PP). Mae'n blastig naturiol wyn a brau iawn (cyn ychwanegu plastigyddion). Mae PVC wedi bod o gwmpas yn hirach na'r mwyafrif o blastigau wedi cael eu syntheseiddio gyntaf ym 1872 a'u cynhyrchu'n fasnachol gan BF Goodrich Company yn y 1920au. Mewn cymhariaeth, syntheseiddiwyd llawer o blastigau cyffredin eraill yn gyntaf a daethant yn hyfyw yn fasnachol yn unig yn y 1940au a'r 1950au. Fe'i defnyddir yn fwyaf cyffredin yn y diwydiant adeiladu ond fe'i defnyddir hefyd ar gyfer arwyddion, cymwysiadau gofal iechyd, ac fel ffibr ar gyfer dillad.

Cynhyrchir PVC mewn dwy ffurf gyffredinol, yn gyntaf fel polymer anhyblyg neu heb blastig (RPVC neu uPVC), ac yn ail fel plastig hyblyg. Mae PVC hyblyg, plastig neu reolaidd yn feddalach ac yn fwy agored i blygu nag uPVC oherwydd ychwanegu plastigyddion fel ffthalatau (ee ffthalad diisononyl neu DINP). Defnyddir PVC hyblyg yn gyffredin mewn adeiladu fel inswleiddio ar wifrau trydanol neu mewn lloriau ar gyfer cartrefi, ysbytai, ysgolion ac ardaloedd eraill lle mae amgylchedd di-haint yn flaenoriaeth, ac mewn rhai achosion yn lle rwber.

Defnyddir PVC anhyblyg hefyd mewn adeiladu fel pibell ar gyfer plymio ac ar gyfer seidin y cyfeirir ato'n gyffredin gan y term “finyl” yn yr Unol Daleithiau. Cyfeirir at bibell PVC yn aml gan ei “atodlen” (ee Atodlen 40 neu Atodlen 80). Mae gwahaniaethau mawr rhwng yr amserlenni yn cynnwys pethau fel trwch wal, sgôr pwysau, a lliw.
Mae rhai o nodweddion pwysicaf plastig PVC yn cynnwys ei bris cymharol isel, ei wrthwynebiad i ddiraddiad amgylcheddol (yn ogystal ag i gemegau ac alcalïau), caledwch uchel, a chryfder tynnol rhagorol ar gyfer plastig yn achos PVC anhyblyg. Mae ar gael yn eang, yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin ac yn hawdd ei ailgylchu (wedi'i gategoreiddio yn ôl cod adnabod resin “3”).


Amser post: Chwefror-02-2021